Avtor: 21.06.2013 ob 13:20

Razpis občinskega gasilskega tekmovanja 2013

Razpis

Gasilska zveza Dolomiti, Gasilska zveza Horjul in Gasilska zveza Brezovica razpisujejo
GASILSKO TEKMOVANJE – MEMORIAL MATEVŽA HACETA ZA LETO 2013

Tekmovanje v letu 2013 bo potekalo v naslednjih kategorijah s sledečimi tekmovalnimi disciplinami:

1. Pionirji, od 7 – 11 let (rojeni 2002-2006)
Pionirke, od 7 – 11 let (rojene 2002-2006)

– vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 35)
– štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 52)
– vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 278)
V kategorijah pionirjev in pionirk lahko tekmujejo tudi tekmovalci v starosti 6 let, vendar se upošteva njihova starost 7 let.

2. Mladinci, od 12 – 16 let (rojeni 1997-2001)
Mladinke, od 12 – 16 let (rojene 1997-2001)

– mokra vaja s hidrantom (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 96)
– teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 285; vprašanja za mladino – letnik 2013)
– vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 281)

V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirji (tekmovalci, mlajši od 12 let ), vendar le – teh ne sme biti več kot polovica!

3. Člani A, starost tekmovalca z dopolnjenimi 16 let in več
Članice A, starost tekmovalke z dopolnjenimi 16 let in več
Člani B, starost vsakega tekmovalca 30 let in več (letnik 1983 in starejši, upošteva se leto rojstva, za dodatne točke se upošteva starost do 63 let)
Članice B, starost vsake tekmovalke 30 let in več (letnik 1983 in starejše, upošteva se leto rojstva, za dodatne točke se upošteva starost do 55 let)

– taktična mokra vaja (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 174)
– teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 285; vprašanja za člane in članice – letnik 2013)
– vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 281)
Tekmovalne enote članov, članic B, lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A (brez dodatnih točk
na leta starosti ).

4. Starejši gasilci, starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let (letnik 1955 in starejši)
Starejše gasilke, starost vsake tekmovalke najmanj 48 let (letnik 1965 in starejše)

– vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 248)
– vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 268)

Starejše gasilke lahko v mešani enoti starejših gasilcev tekmujejo po 48. letu starosti, dodatne točke na leta pa se jim upoštevajo po 58. letu starosti, tako kot pri moških.

Mešane tekmovalne ekipe nastopajo v kategoriji pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev.

Tekmovalne enote morajo biti opremljene, kot je določeno v knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2011, razen pionirskih ekip, ki lahko nastopajo v pionirskih oblekah ali trenirkah in enotnih majicah ter športnih copatih, na glavi pa morajo imeti gasilsko kapo. Mentor, ki spremlja tekmovalno ekipo mora biti oblečen v predpisano gasilsko obleko.

Pri vseh tekmovalnih enotah se na posameznem tekmovanju upošteva leto rojstva, razen pri članih A in članicah A, ki dopolnjujejo 16 let na dan tekmovanja.

Pri sestavljanju tekmovalnih enot – posebej pionirskih in mladinskih – morate upoštevati, da velja v razpisu navedena starost tekmovalne enote v skladu z veljavnim pravilnikom za leto 2013. Naslednje leto 2014, ko bo državno memorialno gasilsko tekmovanje, se bo letnica rojstva premaknila za eno leto.

Tekmovalci, ki bodo nastopili na državnem memorialnem gasilskim tekmovanju v letu 2014, bodo morali izpolnjevati vse starostne pogoje Pravil gasilske službe (pionirji 7-11 in mladinci 12-16 let). Zato se morate odločiti, ali boste nastopali v letu 2013 z mlajšimi enotami, ali pa boste v letu 2014 – v kolikor se bo enota uvrstila na državno memorialno tekmovanje – zaradi previsoke starosti tekmovalcev, spreminjali sestav tekmovalne enote.

Izbirnega tekmovanja regije, ki bo jeseni 2013, se lahko udeležijo tekmovalne enote pionirjev, pionirk, mladincev, mladink, članov in članic A, članov in članic B, starejših gasilcev in gasilk, ki so na tekmovanju dosegla prva tri mesta.

Državnega memorialnega tekmovanja v letu 2014 se bodo lahko udeležile tekmovalne enote pionirjev, pionirk, mladincev, mladink, starejših gasilcev in starejših gasilk, ki so na regijskih tekmovanjih dosegle prva tri mesta in tekmovalne enote članov A, članic A, članov B, članic B, ki so na regijskih tekmovanjih dosegle prvi dve mesti.

Iz regij, v katerih je na regijskih tekmovanjih sodelovalo v posameznih članskih tekmovalnih kategorijah 20 (dvajset) in več tekmovalnih enot, lahko na državnem tekmovanju sodelujejo enote, ki so dosegle prva tri mesta.

Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij!

Za sodelovanje na mladinskih tekmovanjih je obvezna NOVA IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA (s sliko) in vpisom v Vulkanu. Za sodelovanje na članskih tekmovanjih je za kategorije članov A, članic A, članov B, članic B, starejših gasilcev in starejših gasilk obvezna GASILSKA IZKAZNICA oz. izpis iz Vulkan-a, ki dokazuje, da je gasilska izkaznica v izdelavi.

Tekmovanje bo potekalo v organizaciji Gasilske zveze Horjul in sicer v soboto, 21. septembra 2013, za pionirje in mladince, v nedeljo 22. septembra 2013 za člane in starejše gasilce.

Najboljši ekipi pri taktični mokri vaji se podeli prehodni pokal.

Sodniki, ki sodijo na tekmovanju, ne smejo tekmovati. Vsak tekmovalec lahko nastopi samo enkrat.

Rok prijave ekip je 04. september 2013 na svojo Gasilsko zvezo na prijavnih listih A. Ekipe, ki bodo zamudile s prijavo do tega datuma, se tekmovanja ne morejo udeležiti. Odjava ekipe je možna do 14. septembra 2013 v pisni obliki na svojo gasilsko zvezo. Pred začetkom tekmovanja bomo razpisali tekmovanje še v Vulkanu in enote obvestili glede roka oddaje prijav v Vulkanu.

Kraj tekmovanja in čas nastopa ekipe bo tekmovalni odbor določil naknadno.
Nedisciplina in nekorektno obnašanje tekmovalne enote na tekmovanju se bo kaznovalo z diskvalifikacijo enote.

Poveljnik GZ Brezovica:
Boštjan Marinko, VGČ I. st.

Poveljnik GZ Dolomiti
Filip Božnar, VGČ II. st.

Poveljnik GZ Horjul
Jani Slabe, VGČ II. st.


Priloga: Razpis