Zapisniki : Štab operative : 2008 – 2013


14.11.2012 – 14. seja štaba operative
05.09.2012 – 13. seja štaba operative
25.04.2012 – 12. seja štaba operative
27.02.2012 – 11. seja štaba operative
21.09.2011 – 10. seja štaba operative
20.04.2011 – 9. seja štaba operative
15.09.2010 – 8. seja štaba operative
02.06.2010 – 7. seja štaba operative
19.11.2009 – 6. seja štaba operative
30.09.2009 – 5. seja štaba operative
10.06.2009 – 4. seja štaba operative
04.02.2009 – 3. seja štaba operative
19.09.2008 – 2. seja štaba operative
16.05.2008 – 1. seja štaba operative