Avtor: 17.05.2012 ob 19:03

Ekipa civilne zaščite za tehnično reševanje

Pod vodstvom poveljnika civilne zaščite Francija Koprivca je z izobraževanjem pričela ekipa za tehnično reševanje. Na dopis, ki je bil posredovan društvom na območju Polhovega Gradca, sta se odzvala le PGD Dvor in PGD Polhov Gradec ter en krajan. Izoblikovala se je ekipa desetih članov, ki bo na voljo civilni zaščiti v primeru potreb po tehničnem reševanju. Mentorja ekipe sta Damjan Plestenjak in Marko Zibelnik. Glede na aktivnost ekipe bo občina oz. civilna zaščita namenila tudi sredstva za nabavo opreme.

Prvo srečanje, ki je potekalo v četrtek, 17. maja, v Polhovem Gradcu, je bilo namenjeno izobraževanju o vrvni tehniki. Poveljnik PGD Dvor Marko Zibelnik, ki se je o tej tematiki izobraževal na raznih tečajih, je preko prezentacije predstavil osnovne zakonitosti vrvne tehnike.

Pri delu z vrvno tehniko je najpomembnejše, da dobro poznamo vse sestavne dele ter njihovo pravilno uporabo. Glavni poudarek je na dejstvu, da najprej zavarujemo sebe, nato preidemo na reševanje ponesrečenca. Na splošno opremo delimo na tisto, ki je narejena iz umetnih snovi (vrvi, pasovi…), in tisto, ki je narejena iz kovine (vponke, zavore, prižeme, …). Obstajata dve vrsti vrvi – statične in dinamične. Na prvi pogled ju ločimo po izgledu, glavna razlika pa je pri namenu uporabe in raztegljivosti (statične do 5%, dinamične do 12%). Pri reševanju uporabljamo različne vrste pasov (pozicijski, sedežni, varovalni, kombinirani) odvisno od namena uporabe.

Pri vrvi tehniki je pomembno tudi škripčevje, saj s pravilno namestitvijo škripcev bistveno zmanjšamo silo, s katero moramo dvigovati bremena. Preko prezentacije so si ogledali najpogosteje uporabljene sisteme in izračunali s kakšno silo je potrebno dvigniti breme oz. poškodovanca.

Zadnji del izobraževanja pa je bil namenjen praktičnemu delu. Vrvne tehnike si brez vozlov ni moč predstavljati, zato so se člani ekipe civilne zaščite naučili osnovnih vozlov – bičev (jamborski) vozel, pol bičev vozel, osmica, vpletena osmina, enojna reševalna zanka, …


Fotogalerija: 17.05.2012 – izobraževanje ekipe CZ za tehnično reševanje [foto: Klemen Zibelnik]