Avtor: 01.10.2013 ob 9:55

Oktober mesec požarne varnosti

Vstopili smo v mesec oktober, ki je že tradicionalno mesec požarne varnosti. Osrednja tema letošnjega meseca je: “Začetni požar lahko pogasite sami.”

V mislih imamo sredstva in naprave za začetno gašenje požarov, kot so gasilniki, požarne odeje in podobno. V sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Slovenskim združenjem za požarno varstvo in Gasilsko zvezo Slovenije so nastala osnovna gradiva, in sicer zgibanki Gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu in Gasilnik v osebno vozilo ter dva plakata: Začetni požar lahko pogasite sami in Gašenje začetnih požarov.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje že od leta 2005 sistematično deluje na področju ozaveščanja prebivalcev s področja varstva pred požarom. V preteklih letih so bile izpostavljene že skoraj vse najpomembnejše teme, na katere je treba s področja varstva pred požarom opozoriti prebivalce kot najširšo ciljno skupino laične javnosti. Posamezne teme so bile preko različnih vsebin, aktivnosti, pristopov, medijev izdelane in predstavljene za različne ciljne skupine prebivalcev.

Namen letošnjega projekta “Začetni požar lahko pogasite sami” je posredovanje informacije, da lahko posameznik z ustreznim preventivnim ravnanjem prepreči nastanek požara, če pa kljub temu zagori, lahko začetni požar po svojih močeh in zmožnostih z ustreznim ukrepanjem pogasi oziroma prepreči njegov razvoj in s tem tudi posledice. In prav na to želimo opozoriti z letošnjim projektom “Začetni požar lahko pogasite sami”. Za gašenje začetnega požara se lahko uporabijo različna priročna gasilna sredstva (vedro z vodo, cev za zalivanje, suh pesek ali zemlja, požarna odeja, v kuhinji pokrovka itd.) ali pa naprave za gašenje začetnih požarov, kot je gasilnik. Namen je tudi predstaviti prednosti, ki jih pri gašenju začetnega požara nudijo gasilniki, motiviranje po uvajanju gasilnikov v stanovanjske objekte in osebna vozila ter usposabljanje prebivalcev za pravilno izbiro in učinkovito uporabo gasilnikov. Poudarek je namenjen tudi navodilu, da če posameznik ne more pogasiti začetnega požara, pokliče številko 112.

Splošno javnost na oktober, mesec požarne varnosti, opozarja plakat, ki bo objavljen predvsem na lokacijah gasilskih društev po vsej Sloveniji. V projektu sta bili za ozaveščanje širše laične javnosti izdelani dve zgibanki, in sicer Gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu in Gasilnik v osebno vozilo. Zgibanki dopolnjujejo tematski plakat s povzetkom napotkov za gašenje ter telop, ki se bo oktobra predvajal na TV Slovenija. Gradiva so že objavljena tudi na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

V zgibanki Gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu so osnovne informacije o gorenju in gašenju, izbiri naprave oziroma sredstva za gašenje začetnih požarov, izbiri, namestitvi in vzdrževanju gasilnikov, prikazani pa so tudi napotki, kako gasiti z gasilnikom. V zgibanki Gasilnik v osebno vozilo so podani napotki, kako ukrepati, če zagori osebno vozilo. Čeprav namestitev gasilnika v osebnem vozilu ni določena s predpisi, je priporočljivo, da se v vozilo namesti ustrezni gasilnik.

V okviru projekta Oktober – mesec požarne varnosti bo Gasilska zveza Slovenije preko prostovoljnih gasilskih društev na različnih lokacijah po Sloveniji organizirala prikaze gašenja z gasilniki in obiskovalcem omogočila, da tudi sami poskušajo pogasiti ogenj z gasilnikom. V projekt Oktober – mesec požarne varnosti so vključeni tudi Policija, Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije (Združenje za promet, Sekcija strokovnih in registracijskih organizacij za motorna in priklopna vozila), AMZS, proizvajalci gasilnikov in njihovi zastopniki, ki bodo preko svojega delovanja izvajali aktivnosti predvsem z namenom ozaveščanja ciljnih skupin z njihovega področja delovanja. S tako širokim spektrom sodelujočih želimo prispevati k ozaveščanju in širjenju varnostne kulture različnih ciljnih skupin.

Preko slogana “Začetni požar lahko pogasite sami” bo javnost seznanjena s projektom tudi v različnih medijih: TV Slovenija, revija Slovenska vojska (URSZR), Gasilec (GZS), Zelena dežela (Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije), Prometni vestnik (Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije) in seveda preko spletnih strani nekaterih sodelujočih (URSZR, GZS, SZPV, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa …).

Tudi v okviru 5. dni zaščite in reševanja med 3. in 5. oktobrom v Velenju bodo za obiskovalce organizirani prikazi gašenja začetnega požara z gasilnikom, za strokovno javnost pa bo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izvedla posvet na temo gasilnikov.

Čeprav se na temo varstva pred požarom simbolično srečujemo oktobra, se aktivnosti na področju preventivnih ukrepov varstva pred požarom za različne ciljne skupine izvajajo vse leto, in sicer z namenom, da se preventivno ravnanje in učinkovito ukrepanje ob požaru dvigne na višji nivo, da preventivno ravnanje na področju varstva pred požarom postane vsakdan.

Poleg aktivnosti v okviru projekta Oktober – mesec požarne varnosti je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje letos pripravila tudi druge preventivne aktivnosti:
– zgibanko in plakat o klicu na številko 112 (Potrebujete pomoč?),
– zgibanko in plakat o zagotavljanju požarne varnosti med božičnimi in novoletnimi prazniki (Naj prazniki zažarijo, ne zagorijo!),
– zgibanko in plakat o poplavah (Na poplave se lahko pripravite),
– zgibanko in plakat o neurjih (Poletni meseci ne prinašajo le sonca, temveč tudi neurja),
– besedilo na temo varnega gibanja po zaledenelih površinah, ki bo objavljeno v reviji Priročnik za bruce, ki jo decembra dobijo študenti 1. letnikov fakultet,
– preventivne napotke s področja varnosti pred požarom, varnosti pred utopitvami in pravilnega ravnanja med potresom na gradivu, ki ga prejmejo učenci osnovnih in srednjih šol,
– ponatis otroških didaktičnih iger Na pomoč!, Na pomoč, požar!, Potres, Nesreča nikoli ne počiva,
– didaktično otroško igro Varno kopanje (samostojna igra in igra, objavljena v reviji Zmajček),
– besedilo (strip) na temo varnega gibanja po zaledenelih površinah, ki bo objavljeno novembra v reviji Ciciban,
– predstavitev aktivnosti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje na prireditvi Otroški bazar,
– predstavitev aktivnosti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje na prireditvi 5. dnevi zaščite in reševanja (vodeni ogledi za predšolsko in šolsko mladino, predstavitev preventivnih aktivnosti s področja varstva pred požarom in varstva pred utopitvami),
– izvedba nagradnega natečaja likovnih in literarnih izdelkov za leto 2012/13 na temo potres,
– razpis novega nagradnega natečaja likovnih in literarnih izdelkov za leto 2013/14 na temo Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo,
– izvedbo lutkovne predstave za otroke Pikec Ježek in gasilko Jež (na različnih prireditvah),
– spletno igro Questcity, ki je nastala v okviru projekta, ki se financira iz sredstev Evropske unije,
– objavo telopov na temo varnega kopanja, potresov, požarov v naravi, Ogenj ni igrača,
– objavo radijskih oglasov (klic v sili 112),
– do konca leta bodo predvidoma objavljeni še telop (požarna varnost med prazniki) ter radijski oglasi (požarna varnost med prazniki, ogljikov monoksid, dimniki)