Avtor: 10.04.2013 ob 23:20

PGD Zalog in PGD Črni Vrh dobila kovčka prve pomoči s kisikovo jeklenko


Predaja kovčka prve pomoči PGD Črni vrh [foto: občina Dobrova-Polhov Gradec]

Župan občine Franc Setnikar in poveljnik civilne zaščite občine Franc Koprivec sta v prvi polovici meseca aprila (10. april) ob srečanju z novo izvoljenimi predsedniki gasilskih društev v občini izkoristila priložnost, da sta predsednici prostovoljnega gasilskega društva Zalog Urški Jankovec in predsednici prostovoljnega gasilskega društva Črni Vrh Veroniki Kržišnik, izročila nova kovčka prve pomoči s kisikovo jeklenko z namenom, da pripomoreta k izboljšanju opremljenosti društva pri opravljanju svojih nalog.


Predaja kovčka prve pomoči PGD Zalog [foto: občina Dobrova-Polhov Gradec]

Župan in poveljnik CZ sta vsem predsednikom gasilskih društev povedala, da sta v primeru pomoči in drugih vprašanj iz njune pristojnosti vedno na razpolago kot tudi za pogovor o problematiki in potrebah gasilskih društev v občini. Župan pa je tudi dodal, da se bodo v tem letu ponovno srečali na vsakoletnem decembrskem srečanju.