Avtor: 23.03.2022 ob 19:52

V gozdnem požaru v Babni Gori pogorela tudi dva čebelnjaka

V sredo, 23. marca, so bili ob 11:24 člani PGD Dvor, Hruševo in Polhov Gradec obveščeni o gozdnem požaru na območju Hriba za kočo med Babno Goro in Hruševim. Območje je z večjimi gasilskimi vozili ne dostopno. Avtocisterne so se tako ustavile nad Glažarjem v Babni Gori, od koder se je nato v smeri Hruševega naredil B-cevovod dolžine 430 m do manjšega platoja. To je bila zadnja točka do koder se je lahko po ozkem kolovozu prišlo s traktorji in tudi gasilskimi kombiji. S tem smo si vsaj malo olajšali delo, da ni bilo potrebno nositi vse opreme, predvsem cevi, trojakov in ročnikov. Do lokacije požara pa je bilo potrebno napraviti še več napadov, vsakega po nekaj 100 m.

Zaradi nedostopnega terena in širjenje požara je vodja intervencije kasneje aktiviral tudi vsa preostala gasilska društva v občini – skupno je torej sodelovalo 10 gasilskih društev.

Ob gašenju takšnega požara se potrebuje tudi veliko vode, da se ga kvalitetno pogasi in tako prepreči morebitno vnovično tlenje. V začetni fazi se je vodo dovažalo z avtocisternami, nato pa se je pridobilo dovoljenje za uporabo vode iz zgornjega vodohrana v Babni Gori, kar je močno olajšalo logistiko preskrbe s požarno vodo.

V požaru je po grobih ocenah pogorelo približno 2,5 ha pretežno gozda in nizkega grmičevja ter nekaj sadovnjaka, povsem pa sta pogorela tudi dva čebelnjaka. Obseg požara je znašal približno 800 m. Požar si je ogledala tudi policija, ki je tudi pristojna za ugotavljanje vzroka požara.

Skupno je na intervenciji sodelovalo 83 gasilcev, med njimi 22 iz našega društva.

Zagorelo tudi v Brezjah

Dve uri kasneje, torej ob 13:45, ko požar v Babni Gori še ni bil pogašen, je zagorelo še v Brezjah v Bezenici. Zato so se štiri društva iz požara v Babni Gori odpravila na gašenje tega gozdnega požara.

Le izkušenim gasilcem ter njihovemu stalnemu izobraževanju se gre zahvaliti, da sta bila oba požara lokalizirana in uspešno pogašena.