Avtor: 10.11.2018 ob 22:06

Občinska vaja pri podjetju Schwarzmannu

PGD Polhov Gradec je v soboto, 10. novembra, ob zaključno praznovanja 130-letnice delovanja pri podjetju Schwarzmann pripravilo občinsko vajo, kjer je sodelovalo vseh 10 gasilskih društev v občini ter poklicni gasilci iz Ljubljane ter vozila za nujno medicinsko pomoč.

Opis nesreče

Ob postavljanju kovinske konstrukcije pride, zaradi naleta viličarja do porušitve le-te. Porušitev je povod za serijo dogodkov, ki skupaj tvorijo večjo delovno nesreče, v kateri se poškoduje več oseb med njimi je tudi smrtna žrtev.

Med natovarjanjem kamiona, strojnik na viličarju z zadnjim delom zadane ob nosilni steber konstrukcije, ki jo postavljajo delavci podjetja. Pride do rušenja. Konstrukcija pod sabo pokoplje 5 monterjev, ki se v tistem trenutku nahajajo na gradbišču.

Del konstrukcije se poruši tudi na viličar s plinskim pogonom. Iz viličarja prične uhajati plin. Podirajoča konstrukcija viličar porine v kamion pri čemer se predre rezervoar goriva na kamionu. Iz rezervoarja prične odtekati dizelsko gorivo. Zaradi naleta viličarja v kamion se podre tovor na kamionu na delavca, ki pomaga pri natovarjanju.

V času montaže se zaposleni v podjetju preko lestve povzpne na bližino halo, kjer fotografira potek montaže konstrukcije. Ob podiranju konstrukcije se podre tudi lestev, po kateri se je vzpel na streho. Uslužbenec ostane ujet na strehi hale.

Stanje ponesrečencev

Iz viličarja uhaja plin in se širi s smerjo vetra. Iz rezervoarja tovornjaka pušča gorivo, ki teče proti jašku na asfaltiranemu dvorišču.

Ponesrečenci so ujeti pod podrto konstrukcijo, ki jo delno prekriva ponjava s katero je bila konstrukcija prekrita. Trije ponesrečenci pri zavesti imajo pod konstrukcijo ukleščene ude, eden nezavesten ponesrečenec je ujet pod konstrukcijo, eden ponesrečenec brez znakov življenja je ukleščen preko trupa, ponesrečenec na kamionu (pri zavesti) pa je ukleščen med stranico kesona in tovor.

Strojnik na viličarju se zaradi plina onesvesti tik ob viličarju. Vozniku kamiona se pravočasno uspe umakniti. Poleg voznika sta na delovnem mestu še dve zaposleni osebi, ki se v času nastanka dogodka ne nahajata na območju montaže.

Ujeti na strehi je nepoškodovan vendar v šoku. Grabi ga panika.

Potek reševanja

Center za obveščanje sprejme več telefonskih klicev zaposlenih v podjetju. Ob prvem pozivu je aktivirano matično društvo PGD Polhov Gradec, ki ob prihodu vodja intervencije oceni, da zastavljeni nalogi ne bodo kos, zato zahteva drugi poziv, kar pomeni aktivacijo celotnega sektorja Polhov Gradec; torej še PGD Dvor, PGD Črni vrh in PGD Zalog ter osrednja enota v občini PGD Dobrova. Po temeljitejšem pregledu situacije je vodja intervencije ocenil, da bo potrebna pomoč vseh desetih društev v občini, zaprosil pa je tudi za aktivacijo poklicnih gasilcih iz Ljubljane.

Na začetku vaje so se štirje napadalci opremili z izoliranim dihalnim aparatom. Dva izmed njih evakuirata ponesrečenca pri viličarju. Preda se ju na mesto za triažo. Druga dva se približata z napadom s peno in poskrbita za preprečitev vžiga ali eksplozije. Z nadtlačnim izpihovalcem se poskrbi za usmerjanje plina stran od mesta nesreče.

Gasilci bolničarji preiščejo ruševine in najdene ponesrečence označijo glede na resnost poškodb ozirom življenjske ogroženosti. Pripravi se oprema za tehnično reševanje. Delno se zaustavi iztekanje goriva. Pomočnika vodje intervencije se lotita reševanja po enega ujetega ponesrečenca glede na poročanje stanja ponesrečencev. Na mesto nesreče prihajajo sodelujoče enote, ki se razporejajo glede na potrebe.

V sodelovanju z reševalci so pri posameznemu ponesrečencu tudi gasilci bolničarji, ki spremljajo stanje ponesrečenca med reševanjem. Ponesrečence se prenese na mesto za triažo, kjer se jih oskrbi in preda reševalni službi.

Analiza vaje

Izpod podrte konstrukcije je bilo rešenih 5 oseb (1 smrtna žrtev), 2 osebi sta bili evakuirani z območja nesreče, 1 oseba rešena izpod tovora na kamionu, 1 oseba s strehe hale in 1 oseba iz pisarniških prostorov.

Na intervenciji je sodelovalo 11 gasilskih in 1 reševalna enota. Enote so razpolagale z opremo za gašenje (gasilna sredstva: 25000l vode, 60l penila, 110 kg prah, 80l bioversal, 75kg CO2), opremo za tehnično reševanje, opremo za nevarne snovi in opremo za reševanje iz višin in globin.