Avtor: 30.03.2008 ob 19:02

Vabilo na občni zbor 2008

Občni zbor Gasilske zveze Dolomiti bo v petek, 04. aprila 2008, ob 19 uri v gasilskem domu v Polhovem Gradcu.

Predlagan dnevni red:
01. Otvoritev in pozdrav
02. Izvolitev delovnega predsedstva
03. Sprejem poslovnika občnega zbora
04. Poročila predsednika, poveljnika, blagajnika in NO
05. Poročilo verifikacijske komisije
06. Razprava na poročila
07. Pozdrav gostov
08. Sprejem Statuta Gasilske zveze Dolomiti
09. Razrešnica organov Gasilske zveze Dolomiti
10. Volitve novih organov Gasilske zveze Dolomiti
11. Sprejem programa dela in finančnega plana za leto 2008
12. Izvolitev delegata za kongres Gasilske zveze Slovenije
13. Razno in zaključek občnega zbora