Avtor: 21.02.2008 ob 18:46

Velika požarna ogroženost naravnega okolja

Uprava za zaščito in reševanje razglaša od 21. februarja 2008 veliko požarno ogroženost naravnega okolja na celotnem območju Republike Slovenije.

Razglas velja za območja brez snega.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar. Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, gozdarska in kmetijska insšekcija ter policija bodo v času požarne ogroženosti naravnega okolja izvajale poostren nadzor.
Razglas velja do preklica.