Avtor: 28.03.2012 ob 19:53

Znova razglašena velika požarna ogroženost

Na podlagi 4. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 4/2006), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z dnem 28. marec 2012 znova razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja v vsej državi, torej tudi v občini Dobrova – Polhov Gradec.

V naravnem okolju je tako prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpekcija za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter Policija bodo v času razglašene požarne ogroženosti naravnega okolja izvajale poostren nadzor.